Individualios veiklos atribojimas nuo darbo santykių

Kadangi individuali veikla - tai fizinio asmens nuolat vykdoma atlygintina veikla, todėl apibrėžiant jos sąvoką, būtina ją lyginti su darbo santykiais ir ją nuo jų atriboti. Tęstinumas ir atlygintinumas būdingas ir darbo santykiams. Tačiau savarankiškumas yra tas elementas, kuris leidžia individualią veiklą atriboti nuo darbo santykių.

Siekiant įvertinti, ar santykiai, įforminti paslaugų teikimo ar kita civiline sutartimi, nėra faktiniai darbo santykiai, turėtų būti atsižvelgiama į darbo santykių požymių visumą ir į tai, ar jie visi būdingi vykdomai veiklai. Pavyzdžiui, vertintina:
  1. kokia apimtimi paslaugų teikėjo atliekamas darbas yra įmonės įprastos veiklos dalis, ar įmonė nustato darbo laiko trukmę ir kitas darbo sąlygas. Jei asmuo vykdo konkrečią nuolatinę funkciją, laikosi įmonės nustatyto darbo laiko, jam nustatoma konkreti darbo trukmė, galima daryti prielaidą, kad egzistuoja faktiniai darbo santykiai
  2. kokia apimtimi įmonė - paslaugų gavėja vykdo paslaugas teikiančio asmens atliekamo darbo kontrolę, įskaitant darbo drausmės kontrolę, ar įmonė paslaugų teikėjui suteikia įrengimų, technikos, medžiagų, būtinų atitinkamam darbui (užduočiai) atlikti, ir kokia apimtimi. Kuo didesnė kontrolė ir kuo labiau asmuo aprūpinamas darbui reikalingomis medžiagomis ir / ar priemonėmis, tuo didesnė tikimybė, jog įforminant individualią veiklą maskuojami darbo santykiai;
  3. ar darbai yra vykdomi reguliariai, nuolat. Nuolatinis konkrečios funkcijos atlikimas gali reikšti faktinių darbo santykių egzistavimą;
  4. ar asmeniui suteikiama darbo vieta;
  5. ar įmonė periodiškai išmoka paslaugų teikėjui priklausantį atlyginimą, ar jis nustatomas pagal iš anksto sutartus kriterijus. Jei mokama periodiškai, o ne atlikus darbą, tikėtina, jog santykiai yra darbo;
  6. ar paslaugas teikiantis asmuo gali gauti pelno, ar jis rizikuoja patirti su savo darbu (užduotimi) susijusius nuostolius. Jei neegzistuoja verslo rizika, tai asmens vykdoma veikla greičiausiai nebus individuali veikla;
  7. ar paslaugas teikiantis asmuo dirba vienai įmonei - paslaugų gavėjui. Kuo daugiau asmenų teikiamos paslaugos, tuo labiau tikėtina, jog vykdoma individuali veikla.
Comments