Individualios veiklos rūšys, skirstymas


Aptariant individualios veiklos sampratą, galima paminėti ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 d. išskirtas jos atskiras rūšis. Tai:
  1. savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą;
  2. savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą;
  3. savarankiška sporto veikla;
  4. savarankiška atlikėjo veikla.

    Lietuvos teisės aktai taip pat skiria dvi skirtingas individualios veiklos vykdymo formas - (1) individualią veiklą, vykdomą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, ir (2) individualią veiklą, vykdomą pagal verslo liudijimą.


    Verslo liudijimai anksčiau buvo vadinami patentais, tačiau dabar šis pavadinimas nevartojamas.