Gyventojų pajamų mokesčio lengvatos

Neapmokestinamosios pajamos
yra tam tikra rūšis pajamų, nurodytų LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str., kurios gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos, įskaitant turto pardavimo pajamas, išmokas pagal gyvybės draudimo sutartis.

Iš pajamų gali būti atimamoms per mokestinį laikotarpį patirtos Lietuvos gyventojo išlaidos, nurodytos LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str., įskaitant gyvybės draudimo įmokas, pensijų įmokas, už studijas sumokėtas sumas.

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos tų ūkininkų ir jų partnerių pajamos iš vykdomos žemės ūkio veiklos, jeigu žemės ūkio valdos ekonominis dydis neviršija 14 europinio dydžio vienetų. Ūkininkams, iš realizuotos žemės ūkio produkcijos gaunantiems apmokestinamųjų pajamų, taikomas pereinamasis laikotarpis ir lengvatiniai apmokestinimo tarifai: 2009 m. - 5 proc., 2010 m. - 10 proc.

    Neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau - NPD) nuolatiniam Lietuvos gyventojui numatytas taikyti tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, o konkretų taikytiną NPD nustatyti atsižvelgiant į gyventojo pajamas vadovaujantis principu, kad didėjant pajamoms taikomas vis mažesnis NPD, o tam tikrą lygį viršijančioms pajamoms numatoma NPD netaikyti (LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str.).

    Asmenims, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD 800 Lt.

    Asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD 600 Lt. Neribotos civilinės atsakomybės vieneto (individuali įmonė) dalyvio pajamos, gautos iš apmokestinto pelno, neviršijančios 4 000 Lt per mokestinį laikotarpį, yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu.
Comments