Pelno mokesčio lengvatos

  • Nustatomas dvejų metų pereinamasis laikotarpis, t.y. žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų, kuriems buvo taikomas 0 proc. pelno mokesčio tarifas, už 2009 m. prasidėjusį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. pelno mokesčio tarifą, o už 2010 m. prasidėjusį mokestinį laikotarpį - 10 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. jų pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos.

  • Pelno nesiekiantiems vienetams nustatoma pelno mokesčio lengvata, pagal kurią ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos iš veiklos, vykdomos tenkinant viešuosius interesus, gautos pajamos, kurios skiriamos tokiai veiklai finansuoti.

  • Nuo 2009 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio vienetams, vykdantiems investicinį projektą - atliekantiems investicijas į ilgalaikį turtą, skirtą naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimui) pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat tarptautinių išradimų patentų apsaugotų technologijų įdiegimui, už mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažinamas iki 50 proc.

  • Individualių įmonių, ūkinių bendrijų, kuriose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 mln. Lt, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkst. Lt sumą, apmokestinama taikant 0 proc. mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis - taikant 20 proc. mokesčio tarifą.
Comments