PSD mokesčio lengvatos


    PSD įmokų kas mėnesį mokėti neprivalo asmenys, kurie dar patenka ir į draudžiamųjų valstybės lėšomis kategoriją ir (ar) gauna darbo užmokesčio pajamas.

    PSD įmokų tarifai tam tikrų kategorijų asmenims ir jų gaunamoms pajamoms nustatyti LR sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 7-11 d.
Comments