PVM mokesčio lengvatos


    Kai kuriais atvejais, nurodytais LR pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, taikomas mažesnis PVM tarifas nei standartinis 19 proc.

    PVM neapmokestinama (LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20-32 str.):
  • švietimo ir mokymo paslaugos;
  • kultūros ir sporto paslaugos;
  • nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma, pardavimas;
  • ir kt.

Comments