SODROS įmokų lengvatos


  • Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą, taip pat ūkininkai ir jų partneriai, kai žemės ūkio valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 14 europinio dydžio vienetų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jei šie asmenys:
  • gauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
  • yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių;
  • kitais pagrindais, numatytais LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 str. 2 dalyje.
Pereinamuoju 2009 m. laikotarpiu taikomi sumažinti tarifai:
  • nuo pajamų, gautų iš sporto ar atlikėjo veiklos, pagal autorines sutartis, gaunamų iš savo darbdavio, draudėjui - 7 proc. valstybinio pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui ir 3 proc. sveikatos draudimui; apdraustajam - 1 proc. pensijų socialinio draudimo įmokoms bei 6 proc. sveikatos draudimui,
  • nuo pajamų, gautų iš sporto ar atlikėjo veiklos, pagal autorines sutartis, ne iš savo darbdavio, draudėjui - 7 proc. valstybiniam pensijų socialiniam draudimui ir ligos ir motinystės socialiniam draudimui arba ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms, ir 3 proc. sveikatos draudimo įmoka, apdraustajam - 1 proc. pensijų socialinio draudimo įmoka bei 6 proc. sveikatos draudimui,
  • ūkininkams ir jų partneriams - 8 proc. valstybinio pensijų socialinio draudimo ir motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms,
  • savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu bei ligos ir motinystės socialiniu draudimu motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms, išskyrus ūkininkus ir jų partnerius, - 10 proc. įmokų tarifas,
  • 2009 ir 2010 m. asmenų, gaunančių pajamas iš sporto veiklos, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo šių asmenų iš sporto veiklos gautų pajamų, neviršijančių keturių LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos - 5952 Lt (2009 m. -1488 Lt X 4) per mėnesį,
  • už 2009 ir 2010 m. individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių ir asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, išskyrus ūkininkus ir jų partnerius, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 str. 2 d. nurodytų šių asmenų gautų pajamų metinės sumos, neviršijančios keturių LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos - 5952 Lt (2009 m. - 1488 Lt X 4) per mėnesį.
Comments