Įmokų į garantinį fondą mokėjimo tvarka


    Juridiniai asmenys įmokas privalo apskaičiuoti ir mokėti nuo tos dienos, kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis. Įmokos mokamos kartą per mėnesį. Įmokos sumokamos ne vėliau kaip per 15 dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Comments