Nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo tvarka

Fizinis asmuo
nekilnojamojo turto mokestį už jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), išskyrus nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis juridiniams asmenims, turi apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti pats.

Juridinis asmuo nekilnojamojo turto mokestį privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti už jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą bei jam neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą.

Juridiniai asmenys moka avansinį mokestį. Kiekvienas avansinis mokestis sudaro 1/4 sumos, apskaičiuotos taikant juridiniam asmeniui einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto mokestinei vertei. Avansiniai mokesčiai sumokami atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos ir rugsėjo 30 dienos.

Mokesčio mokėtojai vietos mokesčių administratoriui atitinkamo mokestinio laikotarpio mokesčio deklaraciją privalo pateikti ir mokestį sumokėti į biudžetą iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos.
Comments