Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarka

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarka nustatyta LR sveikatos draudimo įstatymo 18 str. Ši tvarka detalizuojama Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje http://www.vmi.lt, skyrelyje „Mokesčių pasikeitimai 2009 metais".

Įmokos už darbuotojus, taip pat asmenis, gaunančius pajamų pagal autorinę sutartį, iš sporto ir atlikėjo veiklos, mokamos LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka (LR sveikatos draudimo įstatymo 18 str. 3 d.) (žr. skyrelį 10.3.3.6 „Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka").

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (pagal pažymą bei verslo liudijimą), individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų nariai kas mėnesį moka 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mokėjimo dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Įmoka už atitinkamą mėnesį sumokama iki to mėnesio paskutinės dienos.

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, iš sporto ir atlikėjo veiklos, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, ūkinių bendrijų nariai ir individualių įmonių savininkai ir kt. turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos sumokėti per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos ir mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos skirtumą.
Comments