PVM mokėjimo tvarka

Pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) - vienas labiausiai paplitusių netiesioginių mokesčių, išsivystęs iš apyvartos mokesčio, ir kuriuo apmokestinamas prekių ir paslaugų teikimas. PVM dydis yra įskaičiuojamas į prekės (paslaugos) kainą. Jį sumoka prekės (paslaugos) vartotojas, nors įstatyminiu PVM mokėtoju lieka prekės (paslaugos) tiekėjas.

PVM požiūriu asmenys skirstomi į PVM mokėtojus ir asmenis, nemokančius PVM. Pagrindinis skirtumas tarp jų yra tas, kad pirmieji privalo mokėti PVM už savo tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) ir pervesti į biudžetą, tuo tarpu antrieji tokios prievolės neturi.