Pareiga registruotis PVM mokėtoju


    Tam tikrais atvejais privaloma registruotis PVM mokėtojų registre ir mokėti PVM. Tokia pareiga atsiranda, jeigu Lietuvoje vykdoma bet kokio pobūdžio ekonominė veikla bei:
  1. Lietuvoje teikiamos prekės arba paslaugos ir bendra per metus už tai gauto atlygio suma yra didesnė kaip 100 000 Lt.
  2. Asmuo, vienas ar kartu su kitais asmenimis, kontroliuoja keletą juridinių asmenų ir visų kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir / ar paslaugas suma per metus viršys 100 000 Lt, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 100 000 Lt sumą.
  3. Jeigu Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyjama prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė kalendoriniais metais viršija 35 000 Lt.
    PVM mokėtojai privalo ne vėliau kaip prieš 12 darbo dienų pateikti AVMI nustatytos formos prašymus juos įregistruoti PVM mokėtojų registre. Prašymo formas galima rasti adresu www.vmi.lt arba nuvykus į artimiausią AVMI.
Comments