Teisė registruotis PVM mokėtoju


    Net ir neturint pareigos registruotis PVM mokėtoju, galima juo registruotis savanoriškai, pateikiant prašymą AVMI. Toks prašymas turėtų būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 12 darbo dienų iki tos dienos, nuo kurios pageidaujama būti įregistruotam.
Comments