Pagrindinių mokesčių dydžiai


    Darbo santykiai (Darbuotojas):
    1.  GPM -  15% nuo pajamų, atėmus neapmokestinamąjį pajamų dydį.
    2.  PSD - 6% nuo su darbo santykiais susijusių pajamų.
    3.  SODROS įmokos - 3% nuo su darbo santykiais susijusių pajamų.

    Darbo santykiai (Darbdavys):
    1.  PSD - 3% nuo su darbo santykiais susijusių pajamų.
    2.  SODROS įmokos - 27,7% soc. draudimo nelaimingų atsitikimų draudimui įmokos (0,28-1 %) nuo su darbo santykiais susijusių pajamų.

    Individuali veikla pagal pažymą:
    1.  GPM - 15% nuo pajamų, atėmus leidžiamus atskaitymus.
    2.  PSD - 9% minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę diena.
    3.  SODROS įmokos - 10% - 2009 m. 20% - 2010 m. 28,5%  - 2011 m. nuo deklaruotų individualios veiklos pajamų ir apskaičiuoto pajamų mokesči skirtumo, neviršijančio LR Vyriausybės patvirtintų 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos - 5952 Lt.
    4.  PVM - 19% (jei viršija 100 000 Lt) nuo prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, esančių PVM objektu.

    Pajamos iš sporto, atlikėjo, autorinės veiklos, iš to paties darbdavio: autoriai, atlikėjai, sportininkai ir darbdaviai:
    1.  GPM - Pajamas gaunantys asmenys 15% nuo pajamų.
    2.  PSD - 6% (pajamas gaunantys asmenys) ir 3% (darbdaviai) nuo pajamų.
    3.  SODROS įmokos - Atitinkamai pajamas gaunantys asmenys ir darbdaviai: 1% ir 7%. - 2009 m., 2% ir 14% - 2010 m., 3% ir 27,7% + soc. draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų draudimui (0,28 - 1%) - 2011 m. nuo pajamų.
    4.  PVM - 19% - (jei viršija 100 000 Lt) nuo prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, esančių PVM objektu (išskyrus sporto veiklą).

    Autoriniai atlyginimai ne iš savo darbdavio ir neindividuali veikla: autoriai ir atlyginimą išmokantis asmuo:
    1.  GPM - Autoriai 15% nuo pajamų.
    2.  PSD - 6% (autoriai) ir 3% (atlyginimą išmokantis asmuo) nuo gautų pajamų.
    3.  SODROS įmokos - Atitinkamai autoriai ir atlyginimą išmokantis asmuo: 1% ir 7% - 2009 m., 2% ir 14% - 2010 m., 3% ir 26,7% (pagal autorines sutartis) ir 25,5% (sportininkų ir atlikėjų pajamos) - 2011 m. nuo pajamų.
    4.  PVM - 19% (jei viršija 100 000 Lt) nuo prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, esančių PVM objektu.

    Pajamos iš sporto, atlikėjo, autorinės veiklos (individuali veikla):
    1.  GPM - 15% nuo pajamų, atėmus leidžiamus atskaitymus.
    2.  PSD - Kiekvieną mėnesį 9% nuo MMA; pasibaigus metams, perskaičiuojama ir, jei reikia, primokamas skirtumas, kad įmoka sudarytų 9% nuo praėjusių metų GPM apmokestinamųjų pajamų, bet ne mažiau kaip 9% 12 MMA.
    3.  SODROS įmokos - 10% - 2009 m. 20% - 2010 m. 28,5% - 2011 m. nuo pajamų, neviršijančių LR Vyriausybės patvirtintų 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos - 5952 Lt (2009 m. - 1488 Lt*4) per mėnesį.
    4.  PVM - 19% (jei viršija 100 000 Lt) nuo prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, esančių PVM objektu.

    Verslo liudijimai:
    1.  GPM - Fiksuota suma
    2.  PSD - 9% minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną.
    3.  SODROS įmokos - 50% valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos (180 Lt).
    4.  PVM - 19% (jei viršija 100 000 Lt) nuo prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, esančių PVM objektu.

    Individuali įmonė, ūkinė bendrija (Juridinis asmuo):
    1.  PVM - 19% (jei viršija 100 000 Lt) nuo prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, esančių PVM objektu.
    2.  Pelno mokestis - 20% nuo pelno.

    Individuali įmonė, ūkinė bendrija (Savininkas, nariai):
    1.  GPM - 15% nuo pajamų (kai viršija 4000 Lt, atėmus 4000 Lt).
    2.  PSD - Kiekvieną mėnesį  9% nuo MMA; pasibaigus metams, perskaičiuojamas, ir, jei reikia, primokamas skirtumas, kad įmoka sudarytų 9% nuo IĮ ar ŪB apmokestinto pelno gautų pajamų, bet ne mažiau kaip 9% 12 MMA per metus.
    3.  SODROS įmokos - 10% - 2009 m. 20% - 2010 m. 28,5% - 2011 m. nuo iš IĮ ar ŪB apmokestinto pelno gautų pajamų, neviršijančių Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos - 5952 Lt (2009 m. - 1488 Lt*4) per mėnesį.

    UAB (UAB):
    1.  PVM - 19% (jei viršija 100 000 Lt) nuo prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, esančių PVM objektu.
    2.  Pelno mokestis - 20% nuo pelno.

    UAB (Akcininkai):
    1.  GPM - 20% nuo paskirstytojo pelno (dividendų).
    2.  PSD - 6% nuo paskirstytojo pelno.
Comments