Registravimasis mokesčių mokėtoju

Pirmas veiksmas, kurį asmuo, pradedantis verslą (įsteigęs juridinį asmenį, pradedantis individualią veiklą), turi padaryti, - yra registracija mokesčių mokėtoju Mokesčių mokėtojų registre.

Registruotis privalo visi juridiniai asmenys, taip pat visi individualią veiklą vykdantys asmenys. Registracijos tvarka skiriasi priklausomai nuo to, ar asmuo vykdo individualią veiklą, ar veikia įsteigęs juridinį asmenį.

Juridinis asmuo į Mokesčių mokėtojų registrą yra įregistruojamas automatiškai, t. y. Juridinių asmenų registras informaciją perduoda Mokesčių mokėtojų registrui. Todėl į apskrities Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau - AVMI) papildomai vykti nereikia. AVMI informuoja apie įregistravimą į Mokesčių mokėtojų registrą ir prašo per 5 darbo dienas pateikti papildomus duomenis, t. y. (1) telefono, fakso numerį, el. pašto adresą; (2) vykdomos (-ų) ar numatomos vykdyti pagrindinės (-ių) veiklos rūšies (-ių) kodą; (3) juridinio asmens darbo laiką; (4) apskaitą tvarkančio asmens (buhalterio) duomenis (vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu apskaitą tvarko juridinis asmuo), mokesčių mokėtojo identifikacijos numerį (asmens kodas arba juridinio asmens kodas), buveinės ar gyvenamosios vietos adresą. Juridinis asmuo išregistruojamas iš Mokesčių mokėtojų registro, kai asmuo yra likviduotas arba reorganizuotas.

    Jeigu pradedama vykdyti individualią veiklą (išskyrus gyventojus, įsigyjančius verslo liudijimus), pagal darbo sutartį samdomas kitas gyventojas ar gyventojai, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną privaloma pateikti AVMI prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą. Gyventojas išregistruojamas iš Mokesčių mokėtojų registro, jeigu galutinai išvyksta iš Lietuvos arba nutraukia savo veiklą, kai miršta bei kitais įstatymų nustatytais atvejais.

    Gyventojas, turintis verslo liudijimą, į Mokesčių mokėtojų registrą įregistruojamas automatinių procedūrų pagalba. Mokesčių mokėtojų registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo įregistravimo į registrą dienos išsiunčia pranešimą apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre.
Comments