Parama verslui

Mokesčių ir rinkliavų lengvatos

Valstybė, skatindama verslą, nustato tokias mokesčių lengvatas: gyventojų pajamų mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, pelno mokesčio, PVM, valstybinio socialinio draudimo įmokų, žemės mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų lengvatas.

Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę sumažinti žemės, nekilnojamojo turto ir kai kuriuos kitus mokesčius arba visai nuo jų atleisti. Informaciją, ar konkrečioje savivaldybėje taikomos mokesčių lengvatos, galima rasti tos savivaldybės interneto puslapyje adresu www.savivaldybes.lt/savivaldybes/.
Lietuvos Respublikoje rinkliavos yra valstybinės ir vietinės. Valstybinė rinkliava -privaloma įmoka už valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų, išskyrus teismus, teikiamas paslaugas. Vietinė rinkliava - savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje.

LR rinkliavų įstatymo 6 ir 6(1) str. nustato atvejus, kai valstybinė rinkliava nėra imama. Valstybinės rinkliavos lengvatos nustatytos LR rinkliavų įstatymo 7 str. Savivaldybės taryba turi teisę savo biudžeto sąskaita paskiriems valstybinės rinkliavos mokėtojams sumažinti jos dydį arba iš viso nuo jos atleisti tais atvejais, kai valstybinė rinkliava įskaitoma į tos savivaldybės biudžetą. Savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietines rinkliavas ir lengvatas tų rinkliavų mokėtojams.