Europos socialinis fondas


    Europos socialinis fondas remia projektus, sprendžiančius socialines (pirmiausia užimtumo) problemas, finansuoja švietimą bei profesinį mokymą, įsidarbinimo galimybių plėtrą, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą.
Comments