Sanglaudos fondas

    Sanglaudos fondas įsteigtas pagal Mastrichto sutartį. Sanglaudos fondo parama skiriama dideliems transporto ir aplinkos apsaugos projektams.

    Daugiau informacijos apie ES struktūrinius fondus galima rasti adresu http://www.esparama.lt.
Comments