Parama verslui‎ > ‎

Finansiniai instrumentai

Verslui skatinti bei remti yra taikomi šie finansiniai instrumentai: lengvatinių paskolų teikimas, labai mažų paskolų teikimas, dalinis ar visiškas palūkanų dengimas, garantijų teikimas, kreditų draudimas, rizikos kapitalo investavimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, garantijų mokesčių, kreditų draudimo įmokų, sertifika-vimo (registravimo), atitikties įvertinimo ir kitų) kompensavimas, subsidijos darbo vietoms kurti.

Apie taikomus finansinius instrumentus daugiau informacijos - http://www.ukmin.lt/lt/svv/parama/, taip pat www.invega.lt.