Garantijų teikimas

Verslo subjektas, kreipdamasis į banką ar kitą kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su bankui nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) gali padėti SVV verslo subjektams išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą bankui iki 80 proc. paskolos sumos visoms investicinėms paskoloms ir iki 50 proc. paskolos sumos visais kitais atvejais. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti INVEGA garantiją, kokioms paskoloms ir kokiomis sąlygomis ji teikiama, rasite interneto puslapyje www.invega.lt, skyrelyje INVEGA paslaugos, „Garantijų teikimas".
Comments