Mikrokreditai

Mikrokreditas - SVV rėmimui skiriama paskola, kurios suma paprastai mažesnė nei šalies kredito rinkos siūlomų paskolų vidurkis, suteikiama smulkiam verslininkui lengvatinėmis sąlygomis.

2006 m. rugpjūtį buvo pasirašytos trišalės Ūkio ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) sutartys su bankais dėl mikrokreditų teikimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mikrokreditus teikia AB Siaulių bankas, UAB Medicinos bankas ir AB „DnB NORD" bankas. 2007 m. bankai jau buvo paskolinę visas mikrokredita-vimui skirtas lėšas. Tolesnis verslo finansavimas vyksta iš grąžintų mikrokreditų.

Mikrokreditai teikiami iki 25 000 eurų (86 320 Lt) tik mažoms ir vidutinėms įmonėms (pirmenybė teikiama mikroįmonėms) investicijoms finansuoti, apyvartos lėšoms papildyti ar kitai veiklai plėtoti.

Mikrokreditai gali būti teikiami paskolos, kredito linijos, overdrafto investicijoms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti forma, kreditai teikiami litais ir eurais terminui iki 6 metų (atskirais atvejais - ilgesniam), galimas kredito grąžinimo atidėjimas iki 6 mėnesių (atskirais atvejais - iki 1 metų), mikrokreditams bankai dažniausiai netaiko administravimo ir dokumentų analizės mokesčių, palūkanų norma yra apskaičiuojama imant trijų mėnesių EURIBOR ir atimant 1,25 procentinio punkto, tačiau palūkanų norma turi būti ne mažesnė kaip 1 procentas metinių palūkanų; mikroįmonėms, vykdančioms veiklą Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ar Utenos apskrityse, - banko mokamų palūkanų norma yra apskaičiuojama imant trijų mėnesių EURIBOR ir atimant 1,75 procentinio punkto, tačiau palūkanų norma turi būti ne mažesnė kaip 0,5 procento metinių palūkanų, t. y. šiuo atveju bankams mokamų palūkanų norma bus 0,5 proc. mažesnė nei paprastai, lėšų panaudojimo apribojimų nėra - gali būti finansuojama prekyba, apyvartinių lėšų poreikis ir kt.

  Įmonei gali būti suteikti ne daugiau kaip du mikrokreditai per visą programos laikotarpį (iki 2012 m. gruodžio mėnesio).

Lyginant su kitais bankų teikiamais kreditais, mikrokreditams taikoma supaprastinta ir pagreitinta jų teikimo tvarka, be to, nereikia detalaus verslo plano, nes užtenka trumpos (vieno lapo) paraiškos, pinigų srautų biudžeto. Atsakymą, ar bus suteiktas kreditas, bankas pateikia paprastai per 2-3 darbo dienas po to, kai pateikiami reikiami dokumentai.

Visa mikrokreditavimui skirtų lėšų perskolinimo MVĮ rizika tenka bankui, todėl užstatų klausimas su kiekvienu klientu sprendžiamas atskirai. Jei projektas ir ūkio subjektas atitinka nustatytus reikalavimus, imdamos mikrokreditus įmonės gali pasinaudoti ir INVEGA garantijomis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti mikrokreditus, galima rasti interneto puslapyje www.invega.lt, skyrelyje INVEGA paslaugos, „Mikrokreditų administravimas".
Comments