Palūkanų kompensavimas

Nuo 2009 m. paskolų palūkanos kompensuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Si ES SF lėšomis finansuojama priemonė bus įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu, t. y. INVEGAI, kaip visuotinės dotacijos valdytojui ir šios administratoriui, bus skiriamos visuotinės dotacijos lėšos MVĮ paskolų palūkanoms kompensuoti. MVĮ kompensuojama 50 proc. sumokėtų paskolų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų.

Paskolų palūkanos kompensuojamos tik tada, kai paskolos yra paimtos su INVEGA garantija

INVEGA administruoja paskolų palūkanų kompensavimą. Paskolų palūkanos kompensuojamos paskolų gavėjams kartą per ketvirtį pagal bankų pateiktą informaciją.

Išsamesnės informacijos su pavyzdžiais galite rasti interneto puslapyje www.invega.lt, skyrelyje INVEGA paslaugos, „Dalinis paskolų palūkanų subsidijavimas".
Comments