Rizikos kapitalo fondai

Rizikos kapitalo fondai (angl. Venture capital funds) investuoja į naujai kuriamų (pvz., naujųjų technologijų įmonės), sparčiai augančių, perspektyvių įmonių akcinį kapitalą. Si finansavimo forma paprastai būna brangesnė nei paskola ar lizingas, todėl ją reikėtų rinktis, jei įmonė negali pasiskolinti iš banko tiek pinigų, kiek jai reikia, arba tokiomis sąlygomis, kokiomis jai reikia.

Dažniausiai šie fondai įsigyja nuo 30 iki 50 proc. įmonės akcijų. Rizikos kapitalo fondų investicijos suteikia finansinį ir intelektinį kapitalą, pagerina įmonės nuosavo bei skolinto kapitalo santykį įmonės balanso struktūroje, leidžia įmonei papildomai pritraukti skolintą kapitalą iš tradicinių finansų įstaigų.
Comments