Parama verslui‎ > ‎

Viešosios paslaugos verslui

SVV yra teikiamos viešosios paslaugos, t.y. informacijos, konsultacijų, mokymų, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, metodinių ir kitų paslaugų verslo pradžios, verslo planavimo, finansavimo šaltinių paieškos, finansų tvarkymo, personalo valdymo, inovacijų aktyvinimo, kooperacijos, technologijų plėtojimo ir kt.

Viešosios paslaugos smulkiam ir vidutiniam verslui teikiamos verslo inkubatoriuose, verslo informacijos centruose, mokslo ir technologijų parkuose: