Mokslo ir technologijų parkai

Mokslo ir technologijų parkai remia taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus atliekančias įmones, stiprina mokslo ir verslo ryšius, padeda komercializuoti mokslinių tyrimų įstaigų veiklos rezultatus. Mokslo ir technologijų parkai teikia juose įsikūrusiems ūkio subjektams informaciją, konsultacijas, mokymus ir metodinę pagalbą technologiniams verslams vystyti bei inovacijoms plėtoti aktualiais klausimais, taip pat teikia paslaugas, susijusias su verslo patalpų bei įrangos nuoma. 

Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas teikia VšĮ Mokslo ir technologijų parkas (tel. (8 5) 231 37 63, www.stp.lt), VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas (tel. (8 37) 40 18 10, el. paštas infopark@isag.lei.lt), VšĮ Kauno technologijos universiteto regioninis mokslo parkas (tel. (8 37) 30 08 08, www.ktc.lt), VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas (tel. (8 5) 210 92 56, www.vitp.lt), VšĮ Siaurės miestelio technologijų parkas (tel. (8 5) 274 54 11, www.ntp.lt), VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (tel. (8 46) 31 04 61, www.kmtp.lt), VšĮ Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas (tel. (8 41) 51 22 12, www.sumtp.lt).
Comments