Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras


    Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras ( LIC) yra pelno nesiekianti organizacija, teikianti inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir verslo paramos organizacijoms. Daugiau informacijos - www.lic.lt.
Comments