Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos verslo paramos agentūra


    LR ūkio ministerijos įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. Ji administruoja nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti. Daugiau informacijos galima rasti adresu www.lvpa.lt.
Comments