Veikla įsteigus juridinį asmenį

Teisė steigti juridinį asmenį.
Pagrindą veikti įsteigus juridinį asmenį (kaip ir teisę verstis individualia veikla) nustato LR Konstitucija. Prielaidos fiziniams asmenims vykdyti verslą įsteigus juridinį asmenį taip pat atsispindi LR CK. LR CK 2.60 str. 2 d. numato, jog juridinio asmens steigėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Steigiant juridinį asmenį, skirtingai nei užsiimant individualia veikla, steigiamas savarankiškas, atskirą turtą turintis ir savarankiškai veikiantis subjektas.

Juridinio asmens požymiai. Juridinis asmuo yra išvestinis arba nenatūralus teisės subjektas. Juridinio asmens sąvoka pateikta LR CK 2.33 str., kuriame nurodyta, jog juridinis asmuo yra (1) savo pavadinimą turinti (2) įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri (3) gali savo vardu įgyti teisės bei pareigas, (4) būti ieškovu ir atsakovu teisme.

Taigi veiklą vykdyti įsteigus juridinį asmenį reiškia įsteigti išvestinį (nenatūralų) civilinės teisės subjektą, galintį savo vardu įgyti civilines teises ir pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme.