Veiklų palyginimas

Asmenys turi teisę laisvai apsispręsti, kokią verslo vykdymo formą pasirinkti, ir tuo yra realizuojama jų teisė pasirinkti darbą, verslą. Tai, kad atitinkama verslo forma nulemia skirtingą veiklos organizavimo būtinumą, nereiškia, jog sudaromos skirtingos konkurencinės sąlygos, nes būtent šie skirtumai ir atitinkami verslo teisinės formos privalumai turėtų būti įvertinti ir nulemti sprendimą steigti atitinkamos teisinės formos juridinį asmenį ar registruoti individualią veiklą. Viena vertus, pradėti verslą individualios veiklos forma yra paprasčiau ir tam reikia mažesnių sąnaudų, tačiau ši teisinė forma yra skirta mikroverslui, kai veiklą vykdo vienas asmuo, tam tikrais atvejais pasitelkdamas nedidelius išteklius iš šalies. Tuo tarpu juridinių asmenų steigimas ir veiklos organizavimas yra sudėtingesnis, nes ši teisinė verslo vykdymo forma sudaro prielaidas ir verslui didelėm apimtim vykdyti, samdyti darbuotojus, steigti filialus ir pan. Įsteigus juridinį asmenį, sukuriamas savarankiškas teisių subjektas. Verslo vykdymui įsteigti juridinį asmenį labiau tinka, kai siekiama pritraukti papildomų investicijų, privatų kapitalą iš šalies, tuo tarpu fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą, tai gali būti komplikuota.

Individualios veiklos palyginimas su verslo vykdymu įsteigus juridinį asmenį: