Galimybė nutraukti veiklos vykdymą

Individuali veikla:
Individuali veikla pagal jos vykdymo pažymą ar verslo liudijimą nutraukiama nesudėtingai, pateikiant pranešimą, nepriklausomai nuo asmens turimų kreditorių skaičiaus, įsipareigojimų jiems dydžio ir pan.

Nutraukti individualios veiklos vykdymą yra paprasta ir tai nereikalauja nei didelių finansinių, nei laiko sąnaudų. 

Individualią veiklą vykdantys asmenys bus laikomi visiškai atsakingais savo ir atskirais atvejais - savo sutuoktinio turtu, jei įsipareigojimų kreditoriams įvykdyti nesugebės (panašiai kaip neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys).

Veikla, įsteigus juridinį asmenį:
Juridiniai asmenys gali pasibaigti juos reorganizuojant arba likviduojant. Pastaba: Lietuvos įstatymai nenumato fizinio asmens, priešingai nei juridinio asmens, bankroto galimybės.

Veiklos nutraukimas laikantis visų teisės aktų reikalavimų dėl būtinų dokumentų parengimo, informacijos viešo skelbimo, atitinkamų nustatytų terminų kreditoriams pareikšti savo reikalavimus bet kuriuo atveju užtruks žymiai ilgiau, nei individualios veiklos atveju. 

Sąžiningai veikę ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyviai savo turtu už juridinio asmens prievoles neatsakys. Kaip minėta, šio principo išimtis numatyta LR CK 2.50 str. 3 d.
Comments