Reikalavimų ir prielaidų veiklos pradžiai palyginimas

Individuali veikla:
Pradinis kapitalas. Pradinio kapitalo turėjimas neretai aktualus, kadangi asmuo be bent jau minimalių investicijų negali pradėti jokios verslo veiklos, tačiau šiuo atveju nereikalingas kokių nors teisės aktuose nustatytų su mokumu (turimu turtu) susijusių reikalavimų įvykdymas. 

Personalo samda. Veiklos pradžioje galima veikti vienam. Ėmus veikti didesniu mastu, individualią veiklą (turėdamas individualios veiklos vykdymo pažymą) vykdantis asmuo gali tiek tapti darbdaviu, tiek įsigyti paslaugų, kurias jam suteiktų kiti fiziniai asmenys, veikiantys individualios veiklos pagrindu. Verslo liudijimus turintys asmenys individualią veiklą gali vykdyti tik kartu su verslo liudijime nurodytais asmenimis.

Veikla, įsteigus juridinį asmenį:
Pradinis kapitalas. Tam, kad juridinis asmuo galėtų pradėti veiklą, reikalinga, jog jo steigėjai pateiktų (pradžioje bent dalį) lėšų ar kito turto, kuris būtų įnešamas kaip būsimo juridinio asmens turtas, jo įstatinis kapitalas

Personalo samda. Privaloma sudaryti darbo sutartį bent su vienu asmeniu, t.y. bent jau su bendrovės direktoriumi. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir jos vadovas.

Bendra taisyklė ta, jog juridiniame asmenyje, ypač ribotos civilinės atsakomybės, paprastai reikia daugiau dirbančių asmenų.
Comments