Verslo baigimas‎ > ‎

Individualios veiklos baigimas

Verslo liudijimai gali būti išduodami laikotarpiams, ne ilgesniems kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos. Prekybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, skaičiuojamam dienomis arba mėnesiais. Trumpiausias laikotarpis yra viena diena. Kitų rūšių verslo liudijimai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, bet ne trumpesniam laikotarpiui kaip mėnuo (30 dienų). Taigi verslo liudijimas savo esme yra terminuoto galiojimo ir individuali veikla pagal jį pasibaigia savaime, o pagal jį veikiantis ir individualią veiklą vykdantis asmuo turi galimybę kreiptis dėl jo galiojimo pratęsimo. Taigi veiklos pagal verslo liudijimą baigimas jokių specialių procedūrų nereikalauja.

Nusprendus nutraukti individualią veiklą, vykdomą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, galima tai be apribojimų padaryti bet kuriuo metu, tačiau reikalinga pateikti pranešimą apie veiklos nutraukimą mokesčių administratoriui. Nuolatinis Lietuvos gyventojas praneša prieš 5 darbo dienas, nenuolatinis - per 5 darbo dienas, pateikdami atitinkamas pranešimų formas. Tai taip pat gali būti atliekama pateikiant dokumentus elektroniniu laišku. Taigi individuali veikla pagal jos vykdymo pažymą nutraukiama nesudėtingai, pateikiant pranešimą, nepriklausomai nuo asmens turimų kreditorių skaičiaus, įsipareigojimų jiems dydžio ir pan.

Gyventojo įsigytas ir individualioje veikloje naudotas turtas išlieka jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, taigi jis gali savo nuožiūra juo disponuoti, taip pat individualią veiklą vykdęs asmuo išlieka asmeniškai atsakingas už prisiimtus įsipareigojimus asmenims, su kuriais yra sudaręs sandorius. Tuo atveju, jei individualios veiklos vykdytojas yra nemokus, jo teismo ar kita tvarka vykdytinais pripažinti įsipareigojimai priverstinai gali būti įvykdyti (ar atitinkamas nuostolių atlyginimas išieškotas) per antstolį, tarkim, išieškant iš asmens asmeninio turto, nurašant lėšas iš jo sąskaitų ir pan. Tokiais atvejais taikomi įstatymo nustatyti apribojimai - teisės aktai numato minimalius pajamų dydžius, kuriuos asmuo privalo gauti, siekiant užtikrinti jo minimalių poreikių patenkinimą, ir kurie priverstine tvarka neišieškomi. Šiuo atveju vėlgi pažymėtina, jog Lietuvos įstatymai nenumato fizinio asmens bankroto.

Apibendrinant galima teigti, kad individualios veiklos, tiek vykdant individualią veiklą pagal verslo liudijimą, tiek vykdant individualią veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, pabaiga yra nesudėtinga, todėl be jokių didesnių ribojimų gali būti nutraukta, fiziniam asmeniui nusprendus tai padaryti.
Comments