Verslo baigimas‎ > ‎

Juridinio asmens pertvarkymas, pabaiga

Juridinio asmens pabaiga, lyginant su individualios veiklos pabaiga, yra žymiai sudėtingesnė. Juridiniai asmenys gali pasibaigti juos reorganizuojant arba likviduojant.

Reorganizavimas - tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros (LR CK 2.95 str.). Reorganizuojant juridinį asmenį, jis gali būti jungiamas arba skaidomas, taigi po juridinio asmens pabaigos tokiu būdu lieka veikti kiti juridiniai asmenys (vienas ar keli), kurie perima tiek juridinio asmens teises, tiek pareigas. Reorganizavimo procedūros ganėtinai sudėtingos ir trunka ilgą laiko tarpą (trumpiausiai apie pusantro - du mėnesius, ir tai tik atskirais reorganizavimo atvejais atitinkamu būdu). Kadangi faktiškai šis juridinio asmens pasibaigimo būdas reiškia tik atskirų verslo dalių perkėlimą, su šiomis dalimis paskirstomi ir įsipareigojimai. Juridinio asmens reorganizavimo pagrindus, etapus, tvarką bei procedūrą reglamentuoja LR CK, LR įmonių restruktūrizavimo įstatymas.

Reorganizavimo sąnaudos yra susijusios su išlaidomis reorganizavimo dokumentams parengti, jiems notariškai patvirtinti, įregistruoti Juridinių asmenų registre, taip pat dažnai reikia atlikti auditą, pateikti auditorių ataskaitą ir pan. Taigi reorganizavimo procedūra reikalauja laiko ir finansinių sąnaudų.

Likviduojant juridinį asmenį, jo įsipareigojimai kreditoriams turi būti įvykdyti iki likvidavimo. Likvidavimo atveju taip pat reikia įvykdyti tam tikrus veiksmus, t. y. parengti atitinkamus dokumentus, skirti likvidatorių, viešai skelbti apie likvidavimą įstatymų nustatyta tvarka ir t. t. Jei likviduojamas bankrutavęs juridinis asmuo, įvairių procedūrų atlikti reikia daugiau, ir tokia juridinio asmens pabaigos procedūra paprastai trunka ilgiau, kartais iki kelerių metų. Likviduojant juridinį asmenį taip pat galimos išlaidos atlyginimui už likvidatoriaus ar bankroto administratoriaus paslaugas ir pan. Juridinio asmens likvidavimo procedūra akivaizdžiai žymiai komplikuo-tesnė už individualios veiklos vykdymo pabaigimą.

Baigus juridinio asmens veiklą, jo turtas ir įsipareigojimai arba perleidžiami po juridinio asmens pabaigos veiksiantiems juridiniams asmenims (reorganizavimo atveju), arba įsipareigojimai turi būti įvykdomi kreditoriams, o likęs po tokio įvykdymo turtas išdalijamas dalyviams (likvidavimo atveju). Jei juridinio asmens turto jo įsipareigojimams įvykdyti nepakanka, ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens atveju (pavyzdžiui, uždarosios akcinės bendrovės) iš juridinio asmens turto negali būti išieškoma. Tuo atveju, jei juridinis asmuo yra neribotos civilinės atsakomybės (pavyzdžiui, individuali įmonė), tokio juridinio asmens įsipareigojimai kreditoriams gali būti vykdomi ne tik iš juridinio asmens turto (kuris yra atskiras nuo fizinio asmens turto), bet ir iš jo steigėjo turto. Tokiu atveju asmuo yra panašioje padėtyje, kaip ir individualią veiklą vykdantis asmuo, t.y. nepasisekus verslui, jis lieka asmeniškai atsakingas už verslo vykdymo metu prisiimtus įsipareigojimus.
Comments