Verslo organizavimas

Šis skyrius padės suformuluoti ir galutinai apsispręsti dėl esminių verslo plano punktų:

1. Apsirūpinimo įrengimais,
2. Patalpų paieškos,
3. Personalo atrankos.

Organizuojant verslą būtina prisiminti esminius sprendimų valdymo ciklo elementus, kuriuos reikėtų naudoti sprendžiant daugumą versle iškylančių klausimų:
  1. Idėjos/problemos apibrėžimas/suformulavimas.
  2. Planavimas, alternatyvų ištyrimas ir rizikos įvertinimas.
  3. Geriausios alternatyvos pasirinkimas - sprendimo priėmimas.
  4. Sprendimo įgyvendinimas - konkrečių veiksmų vykdymas.
  5. Sprendimo įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė/veiksmų pakeitimas, pasiekto rezultato vertinimas ir geros praktikos perkėlimas.
Šie principai galioja tiek apsirūpinant įrengimais, patalpomis ar darbo jėga, tiek vykdant verslo valdymą. Verslo organizavimas apima daug įvairių aspektų, atsižvelgiant į pasirinktą sritį ir verslo idėją, tačiau nepriklausomai nuo to yra keletas elementų, būdingų visiems verslams, kuriuos ir aptarsime.