Bulgarija

Įmonės formos pasirinkimas:
Bulgarijos investicijų agentūra. Šios agentūros portale rasite išsamią informaciją apie šalyje esančias įmonių formas, jų steigimo ypatumus, įstatinio kapitalo, valdymo reikalavimus ir t.t

Įmonės pavadinimo patikrinimas:
Bulgarijos registrų agentūra. Prieš steigiant įmonę reikia kreiptis į registrų agentūrą pažymos, kad pasirinktas pavadinimas dar nėra registruotas. Pavadinimo unikalumą galima patikrinti registrų agentūros portale, pažymą galima užsisakyti telefonu.

Įmonės registravimas, filialo ar atstovybės steigimas:
Bulgarijos administracinio teismo jmonių registras. Patvirtinus pagrindinius dokumentus pas notarą ir atidarius sąskaitą banke bei įmokėjus įstatymų numatytą įstatinio kapitalo dalį, įmonė registruojama administracinio teismo įmonių registre. Paraišką teikia įmonės vadovas arba valdyba. Registracija vykdoma vietinėse teismo institucijose arba elektroniniu būdu.

Registracija BULSTAT registre:
Bulgarijos registrų agentūra http://www.registryagency.bg/. Įregistravus įmonę teismo registre ir paskelbus apie naujos įmonės įkūrimą valstybiniame laikraštyje, įmonę reikia įregistruoti įmonių registro agentūros administruojamame BULSTAT registre. BULSTAT registre įmonė iškart įregistruojama socialinio draudimo, mokesčių ir statistinių duomenų kaupimo tikslais, pranešant atitinkamoms įstaigoms. Įmonei suteikiamas identifikacinis kodas. Daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje internete.


Kitos naudingos nuorodos:
http://iinbulgaria.com - Specialus tinklapis investuotojams, kuriame pateikiama išsami informacija apie įmonės steigimo etapus, atsakingas institucijas, paramą, finansavimo galimybes. Taip pat čia rasite konsultantų ir teisės įmonių sąrašą bei kitus naudingus kontaktus.

http://www.aeaf.minfin.bg - Ekonominės analizės ir prognozavimo agentūros tinklapyje pateikiama informacija apie šalies ekonomiką, ekonominių rodiklių prognozės, apžvalgos. Čia rasite agentūros leidžiamus leidinius.


Kas teikia pagalbą / informaciją apie verslo pradžią Bulgarijoje?
Bulgarijos investicijų agentūra InvestBulgaria: http://www.investbg.government.bg. Agentūra teikia informaciją ir konsultacijas užsienio investuotojams apie šalies ekonominį klimatą, investuotojams patrauklius sektorius, investicijų skatinimo programas ir priemones, padeda užmegzti kontaktus su valdžios institucijomis. Interneto svetainėje rasite naudingą informaciją apie mokesčius, įmonių steigimo tvarką, aktualius teisės aktus, atsakingas įstaigas bei jų kontaktus ir t.t.

Bulgarijos mažų ir vidutinių įmonių paramos agentūra BSMEPA: http://www.sme.government.bg. Agentūros darbuotojai teikia informaciją ir konsultacijas MVĮ verslo pradžios, finansavimo, teisės, apskaitos, eksporto plėtros ir kt. klausimais. Konsultacijos teikiamos centrinėje būstinėje ir 26 regioniniuose padaliniuose. Daugiau informacijos apie agentūros veiklą ir jos biurų kontaktus rasite interneto svetainėje.
Comments