Čekija

Įmonės formos pasirinkimas:
Čekijos prekybos rūmai / Czech Chamber of Commerce. Čekijos prekybos rūmų portalo skiltyje "Starting business in CR" pateikiama informacija apie įmonių formas, jų ypatumus, registravimo tvarką.

Įmonės / verslo pavadinimo pasirinkimas:
Čekijos įmonių registras. Turite patikrinti, ar pasirinktas įmonės pavadinimas dar nėra įregistruotas. Šalia nurodytame Čekijos teisinės sistemos portale pateikiamos nuorodos į įmonių registrą, kur galėsite patikrinti, ar galima naudoti pasirinktą pavadinimą.

Neteistumo pažyma:
Kriminalinis registras. Prieš registruojant įmonę Čekijoje, reikia pasirūpinti būsimo vadovo neteistumo pažyma. Pažymą ES valstybės pilietis gali gauti iš savo šalies kriminalinio registro. Jeigu šalis neturi kriminalinio registro, tuomet pažymą galima pakeisti asmens rašytine deklaracija, kurią tvirtina notaras.

Buveinės dokumentai:
Čekijos kadastrinių matavimų, kartografijos ir kadastro tarnyba. Notarui reikės pateikti patalpų savininko sutikimą, registruoti įmonės buveinę pasirinktose patalpose. Tai gali būti nuomos sutartis ar pirkimo sutartis. Taip pat reikės nekilnojamojo turto registro išrašo, kurį išduoda kadastrinių matavimų, kartografijos ir kadastro tarnyba.

Leidimas verslui:
Savivaldybės verslo licencijavimo skyrius. Turite kreiptis į vietos savivaldybės verslo licencijavimo skyrių dėl leidimo verslui.

Įmonės registravimas, filialo ar atstovybės steigimas:
Čekijos įmonių registras. Įmonės, filialai ar atstovybės registruojami Čekijos įmonių registre, kuriam pateikiami parengti įmonės ir notaro patvirtinti dokumentai bei banko išrašas apie įstatymų numatytą įmokėtą įstatinio kapitalo dalį.

Registravimasis mokesčių mokėtoju:
Čekijos finansų ministerija ir jai pavaldi mokesčių inspekcija. Registruojant naują įmonę būtina užsiregistruoti artimiausiame mokesčių biure. Šių biurų kontaktus bei informaciją apie mokesčius šalyje rasite nurodytuose interneto puslapiuose.

Įdarbinimas, socialinis draudimas ir sveikatos draudimas:
Čekijos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministerija atsakinga už įdarbinimo klausimus, socialinio bei sveikatos draudimo sistemą šalyje. Interneto svetainėje rasite pagrindinius teisės aktus bei atsakingų institucijų kontaktus.

Vieno langelio įmonės registravimo paslauga:
Savivaldybės verslo licencijavimo skyrius. Savivaldybės verslo licencijavimo skyriuje teikiama vieno langelio įmonių registracijos paslauga. Daugiau informacijos ir pavyzdinės dokumentų formos pateikiama Pramonės ir verslo ministerijos tinklapyje.


Kitos naudingos nuorodos:
http://www.komora.cz - Čekijos prekybos rūmų portalas. Jame pateikiama informacija apie šalies verslo aplinką ir verslo pradžios galimybes.


Kas teikia pagalbą / informaciją apie verslo pradžią Čekijoje?
Čekijos investicijų agentūra "CzechInvest": http://www.czechinvest.org/. Nemokamai teikia informaciją bei pagalbą užsienio investuotojams apie verslo pradžią šalyje, finansavimo galimybes, patrauklius sektorius ir t.t. Daug naudingos informacijos investuotojams pateikiama agentūros portale.
Comments