Estija

Įmonės formos pasirinkimas:
Estijos investicijų agentūra. Šiame portale rasite informacinį leidinį "Investment guide", kuriame pateikiama išsami informacija apie Estijoje esančias įmonių formas.

Įmonės / verslo pavadinimo pasirinkimas:
Centrinė registrų ir informacinių sistemų agentūra. Prieš registruojant įmonę turite įsitikinti, kad pasirinktas pavadinimas ar į jį panašus pavadinimas nėra įregistruotas. Nurodytame agentūros portale pasirinkite nuorodą "Name inquiry".

Įmonės registravimas, filialo ar atstovybės steigimas:
Verslo registras / Commercial Register. Įmonės registruojamos įmonių registre. Pagal naują tvarką, įsigaliojusią nuo 2007m., Estijos rezidentai (identifikuojami kaip elektroninės bankininkystės vartotojai) įmonę gali steigti elektroniniu būdu. Visi reikalingi dokumentai pateikiami per specialią el. sistemą. Detalią informaciją rasite nurodytame portale. Šiuo atveju automatiškai apie naujos įmonės steigimą informuojama mokesčių inspekcija, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įstaiga. Jei nesate Estijos rezidentas, tuomet Jums reikės kreiptis į notarą, kuris, patvirtinęs įmonės steigimo dokumentus, pateiks juos verslo registrui.

Registravimasis mokesčių mokėtoju:
Estijos mokesčių ir muitų departamentas. Įsteigus naują įmonę, apie tai pranešama mokesčių ir muitų departamentui, kuris taip pat informuoja socialinio draudimo įstaigą. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje.

Socialinis draudimas:
Estijos socialinio draudimo įstaiga. Papildomai registruotis šiame fonde nereikia (Žr. registravimasis mokesčių mokėtoju). Portale rasite išsamią informaciją apie socialinio draudimo sistemą ir įmokų administravimą.

Sveikatos draudimas:
Estijos sveikatos draudimo fondas. Įdarbinus naują darbuotoją, privaloma apie tai pranešti nacionaliniam sveikatos draudimo fondui per 7 dienas. įmokas administruoja mokesčių ir muitų departamentas.


Kitos naudingos nuorodos:
http://www.sm.ee - Estijos socialinės apsaugos ministerija. Jos tinklapyje pateikiama informacija apie įdarbinimą, socialinio ir sveikatos draudimo sistemas, susiję teisės aktai, kontaktai ir t.t.

http://www.investinestonia.com - Specialus portalas užsienio investuotojams apie Estijos verslo aplinką, mokesčius, įmonių steigimą, patrauklius sektorius. Taip pat čia rasite naudingas nuorodas ir kt. aktualią informaciją.


Kas teikia pagalbą / informaciją apie verslo pradžią Estijoje?
Estijos investicijų ir verslo plėtros agentūra "Enterprise Estonia": http://www.eas.ee. Agentūra teikia informaciją ir konsultacijas užsienio investuotojams, norintiems pradėti veiklą Estijoje, taip pat įgyvendina verslo paramos programas, teikia informaciją apie finansavimo galimybes.
Comments