Europos bendrovė

Siekiant mažinti įmonių funkcionavimo bendrojoje rinkoje kliūtis, 2001 m. ES priėmė Europos bendrovės arba „Societas Europaea" (sutrumpintai SE) statutą, kuris įtvirtintas 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr.2157/2001 „Dėl Europos bendrovės (SE) statuto".

Europos bendrovė gali būti sukurta susijungiant dviem ar daugiau bendrovių, veikiančių bent dviejose skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, sukuriant valdymo (holdingo) bendrovę, steigiant bendrą dukterinę bendrovę ar pertvarkant bendrovę, turinčią dukterinę įmonę kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje bent dvejus metus. Europos bendrovės statutas leidžia įvairių valstybių narių įmonėms susijungti arba įsteigti bendras kontroliuojančiąsias arba pavaldžiąsias bendroves be jokių teisinių ar praktinių kliūčių, kurias gali sąlygoti skirtingi valstybių narių teisiniai reikalavimai. Tokiu būdu Europos bendrovės statutą priėmusios įmonės gali vykdyti veiklą visoje ES pagal vieningas taisykles, valdymo nuostatas ir tuos pačius reklamos reikalavimus. Europos bendrovę, kaip verslo organizavimo formą, verta rinktis didelėms įmonėms.
Comments