Europos ekonominių interesų grupė

Europos ekonominių interesų grupė
(EEIG) yra Bendrijos teise grindžiama teisinė priemonė, kuria siekiama palengvinti ir skatinti tarptautinį įvairiose valstybėse narėse įsteigtų įmonių bendradarbiavimą. Jos atsiradimo teisinis pagrindas - 1985 m. liepos 25 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr.2137/85 „Dėl Europos ekonominių interesų grupių".

EEIG yra naujo tipo asociacija, kuria sudaromos sąlygos atskiroms skirtingose valstybėse narėse įsteigtoms įmonėms vykdyti tam tikrą bendrą veiklą nesusijungus ir neįkūrus bendros pavaldžiosios įmonės. Pagal EEIG reglamento nuostatas grupės steigimą ir grupės vidinę struktūrą reglamentuoja valstybės, kurioje ta grupė yra/bus oficialiai įsikūrusi ir kuri yra nurodyta grupės steigimo sutartyje, nacionaliniai įstatymai. Paprastai, grupės įregistravimo tvarka kaip ir kitų formų įmonių registracijos tvarka pateikiama šalies įmonių registro tinklapyje.
Comments