Kipras

Įmonės formos pasirinkimas:
Kipro investicijų agentūra. Kipro investicijų agentūros interneto svetainėje apibūdintos įmonių formos, kiekvienos įmonės formos registracijos procedūra, registracijos mokesčiai, galima parsisiųsti elektronines paraiškų formas.

Įmonės pavadinimo įregistravimas:
Įmonių registras. Čia rasite įmonės pavadinimo registracijos paraiškos formą ir įkainius. Įregistravę pavadinimą, gausite jį patvirtinantį sertifikatą. Be to, specialioje duomenų bazėje galite pasitikrinti, ar Jūsų pasirinktas verslo pavadinimas dar nėra registruotas. Elektroninę pavadinimo rezervavimo formą rasite įmonių registro svetainėje.

Įmonės registracija, filialo ar atstovybės steigimas:
Kipro teisininkų asociacijaĮmonių registras. Įregistravus pavadinimą, reikia parengti įmonės steigimo dokumentus ir atidaryti sąskaitą banke bei įmokėti įstatymų numatytą įstatinio kapitalo dalį. Įmonės registracija atliekama per teisininką, kuris tvirtina steigimo dokumentus. Teisininkų sąrašą rasite nurodytoje Kipro teisininkų asociacijos interneto svetainėje.

Vieno langelio įmonių registracijos paslauga:
Kipro prekybos, pramonės ir turizmo ministerijos investuotojų informacijos centras. Kipro prekybos, pramonės ir turizmo ministerijoje esantis investuotojų informacijos centras teikia vieno langelio įmonių registracijos paslaugą. Čia išduodami leidimai verslui, suteikiama išsami informacija apie įmonės steigimo etapus, atsakingas institucijas ir joms teikiamus steigimo dokumentus.

Informacija apie mokesčius:
Kipro mokesčių departamentas / Inland Revenue Department. Kipro mokesčių departamento svetainėje rasite informaciją apie mokesčius šalyje, įmonių prievoles, mokesčių departamento kontaktus bei prieigą prie elektroninės mokesčių administravimo sistemos.

Įdarbinimas, socialinis ir sveikatos draudimas:
Socialinio draudimo ir darbo ministerija. Ministerijos tinklapyje rasite informaciją apie darbo santykius, įdarbinimą, socialinio draudimo sistemą ir darbdavio įmokas bei susijusius teisės aktus.


Kitos naudingos nuorodos:
http://www.investincyprus.gov.cy - Specializuotame Kipro investicijų agentūros tinklapyje pateikiama išsami informacija užsienio investuotojams apie Kipro investicinę aplinką, patrauklius sektorius, šalies ekonomiką. Detaliai aprašoma įmonių steigimo tvarka, pateikiamos nuorodos į atitinkamų įstaigų bei institucijų tinklapius. Čia rasite svarbiausią informaciją apie mokesčius, darbo santykius, galėsite parsisiųsti elektronines paraiškų formas.


Kas teikia pagalbą / informaciją apie verslo pradžią Kipre?
Investuotojų informacijos centras, esantis Prekybos, pramonės ir turizmo ministerijoje: http://www.mcit.gov.cy. Teikiama informacija ir konsultacijos įmonių steigimo klausimais, teisiniais ir finansavimo klausimais. Teikiama pagalba, registruojant įmonę ir bendraujant su valdžios įstaigomis. Agentūros specialistai konsultuoja ir tarpininkauja įvairiuose įmonės steigimo etapuose, supaprastėja leidimų gavimo procedūros.
Comments