Latvija

Įmonės formos pasirinkimas, registracija, filialo ar atstovybės steigimas:
Latvijos įmonių registras / Register of Enterprises of the Republic of Latvia. Pagal Latvijoje galiojančius teisės aktus, įmonės steigimo dokumentų nereikia tvirtinti pas notarą. Notaras turi patvirtinti tik įmonės steigimo paraišką, teikiamą įmonių registrui. Šalia nurodytame registro portale rasite informaciją apie įmonių formas, jų steigimo procedūras, reikalavimus. Taip pat galėsite parsisiųsti elektronines paraiškų formas arba pateikti užklausą dėl papildomos informacijos suteikimo.

Registravimasis mokesčių mokėtoju:
Latvijos mokesčių inspekcija / State Revenue Service. Įsteigus įmonę, apie tai pranešama mokesčių inspekcijai. Mokesčių inspekcijos portale pateikiama informacija apie Latvijos mokesčių sistemą, mokesčių ir muitų tarifus,mokesčių administravimą, įmonių prievoles ir t.t.

Įdarbinimas, socialinis ir sveikatos draudimas:
Latvijos mokesčių agentūra / State Revenue ServiceValstybinė socialinio draudimo agentūra / State Social Insurance AgencyValstybinė darbo inspekcija / State Labour Inspectorate. Darbdavys Latvijoje moka privalomas socialinio draudimo įmokas už kiekvieną įmonės darbuotoją. Įdarbinus naują darbuotoją apie tai reikia informuoti artimiausią mokesčių agentūros (State Revenue Service) padalinį (pagal darbdavio registracijos vietą), užpildant specialią registracijos formą. Informaciją apie socialinio draudimo įmokas ir registracijos reikalavimus bei teritorinių mokesčių agentūrų kontaktus rasite nurodytame portale. Daugiau informacijos apie socialinio draudimo sistemą šalyje, pateikiama valstybinės socialinio draudimo agentūros interneto svetainėje. Informacija apie darbo santykius ir jų priežiūrą pateikiama atsakingos institucijos (valstybinės darbo inspekcijos) tinklapyje internete.


Kitos naudingos nuorodos:
http://www.chamber.lv - Latvijos pramonės ir prekybos rūmai atstovauja verslo interesus, dalyvauja formuojant verslo politiką ir kuriant verslo įstatyminę bazę šalyje. Jų tinklapyje pateikiama informacija naudinga verslininkams.

Kas teikia pagalbą / informaciją apie verslo pradžią Latvijoje?
Latvijos ekonominės plėtros agentūra LIAAA: http://www.liaa.gov.lv. Agentūra teikia nemokamą pagalbą užsienio investuotojams, steigiant verslą ir pradedant veiklą Latvijoje. Latvijos ekonominės plėtros agentūros portale rasite daug naudingos informacijos apie verslo aplinką šalyje, patrauklius sektorius, finansavimo galimybes, investicijų skatinimo priemones ir t.t. Galėsite parsisiųsti specialų vadovą "Latvian Business Guide", kuriame pateikiama svarbiausia informacija investuotojui, norint pradėti veiklą Latvijoje.
Comments