Rumunija

Įmonės formos pasirinkimas:
Valstybinis įmonių registrasUžsienio investicijų agentūra. Valstybinio įmonių registro tinklapyje pateikiama informacija apie šalyje esančias įmonių formas, jų steigimo etapus. Taip pat išsamų įmonių formų aprašymą rasite užsienio investicijų agentūros tinklapyje.

Įmonės pavadinimo registracija:
Valstybinis įmonių registras.  Prieš registruojant įmonę, reikia įregistruoti jos pavadinimą. Visų pirma, registro duomenų bazėje turite patikrinti, ar toks pavadinimas dar nėra įregistruotas. Registras išduoda specialų pažymėjimą / sertifikatą. Tuomet turite atlikti pasirinkto pavadinimo rezervaciją, kuri galios 3 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos.

Banko pažyma:
Rumunijoje veikiančių bankų sąrašas. Turite gauti pažymą iš banko, apie įmokėtą įstatymų numatytą įstatinio kapitalo dalį. Rumunijoje veikiančių bankų sąrašą rasite Centrinio banko interneto svetainėje.

Įmonės registravimas, filialo ar atstovybės steigimas:
Valstybinis įmonių registras. Prieš registruojant įmonę įmonių registre įmonės steigėjai ir jų atstovai turi gauti sertifikatus iš apskrities centro arba savivaldybės mokesčių departamento (kur kaupiami duomenys apie mokesčių mokėtojus). Tuomet įmonė registruojama valstybiniame įmonių registre, kuris iškart praneša apie naujos įmonės registraciją mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo agentūrai, teismo registrui ir statistikos registrui. Informacija apie registracijos tvarką ir dokumentų formos pateikiamos įmonių registro portale.

Įdarbinimas:
Darbo inspekcija. Įdarbinus darbuotoją, per 20 dienų apie tai reikia pranešti teritorinei darbo inspekcijai. Šioje įstaigoje pildomos ir saugomos darbuotojų darbo knygelės. Suderinus su darbo inspekcija, darbo knygeles gali administruoti darbdavys - tokiu atveju mokamas mažesnis administracinis mokestis.


Kitos naudingos nuorodos:
http://www.cnpas.org - Valstybinės pensijų ir socialinio draudimo agentūros tinklapyje patiekiama informacija apie socialinio draudimo sistemą šalyje, darbuotojo ir darbdavio įsipareigojimus ir kt.

http://www.mfinante.ro - Rumunijos ekonomikos ir finansų ministerijos portalas, kuriame patiekiama daug naudingos informacijos verslininkams.

Kas teikia pagalbą / informaciją apie verslo pradžią Rumunijoje?
Rumunijos užsienio investicijų agentūra ARIS: http://www.arisinvest.ro. Agentūra teikia konsultacijas užsienio investuotojams apie šalies investicijų skatinimo programas ir priemones, verslo steigimą, padeda bendraujant su valdžios institucijomis. ARIS interneto svetainėje rasite naudingą informaciją apie mokesčius, įmonių steigimo tvarką, teisės aktus, įdarbinimą ir darbo santykiu bei kt. aktualią informaciją. Tai pat čia pateikiami atsakingų įstaigų ir institucijų kontaktai, teisininkų bei konsultacijos įmonių sąrašas.
Comments