Verslo pradžiai ES naudingos nuorodos


Europos MVĮ portalas: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_lt.htm, kuriame pateikiama mažoms ir vidutinėms įmonėms aktuali informacija: MVĮ politika Europoje, finansavimo galimybės, bendra Europos rinka, ES sektorinė politika ir kt.

Europos teisės aktų duomenų bazė EURLEX: http://www.eur-lex.europa.eu. Joje galite atlikti ES teisės aktų paiešką pagal datą, pavadinimą, numerį ir t.t.

Informacija apie mokesčius šalyse narėse — ES mokesčių duomenų bazė: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv/welcome.do.

SOLVIT tinklas: http://ec.europa.eu/solvit - specializuotas tinklas, kurio pagalba ES valstybės narės bendradarbiauja spręsdamos problemas, kilusias dėl neteisingo vidaus rinkos teisės aktų taikymo.

Nacionalinis MVĮ paramos tinklas: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb.
Comments