Verslo vadyba


    Vadyba yra valdymas, kurį sudaro pagrindiniai elementai:
  • Planavimas - tai tikslų formulavimo bei jų įgyvendinimui tinkamos veiksmų eigos nustatymo procesas, paremtas tam tikra taisykle ar logika.
  • Organizavimas - darbo, valdžios ir išteklių paskirstymo tarp organizacijos narių ir jų suderinamumo procesas, leidžiantis pasiekti numatytus organizacijos tikslus.
  • Vadovavimas - grupės ar visos organizacijos narių veiklos nukreipimas, įtakos darymas atitinkama linkme, siekiant atlikti būtinas užduotis.
  • Kontrolė - procesas, užtikrinantis, kad reali veikla atitiktų planuojamą.