Verslo vadyba‎ > ‎

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos

Aplinkos apsaugos vadybos sistema padeda įmonei sklandžiai įsilieti į ją supančią aplinką, nekenkiant gyvybiškai svarbiems gamtos ištekliams. Si sistema garantuoja, kad aplinkos apsaugos veikla vyktų organizuotai, koordinuotai ir maksimalus rezultatas būtų pasiektas minimaliomis sąnaudomis, nustato įmonės veiklai būdingus gamtos apsaugos aspektus, jų svarbą ir būdus pašalinti negatyvų poveikį aplinkai. Norint, kad įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistema būtų veiksminga, ji turėtų būti nuolat tobulinama, o įmonės aplinkos apsaugos politika ir tikslai turėtų atitikti atitinkamų aplinkos apsaugos įstatymų ir reglamentų reikalavimus.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema yra problemos identifikavimo ir sprendimo priemonė, suteikianti organizacijoms metodą, kaip sistemingai valdyti savo aplinkos apsaugos veiklą, produktus ir paslaugas, padedanti įgyvendinti aplinkos apsaugos įsipareigojimus ir veiksmingumo siekius. Kitaip tariant, aplinkos apsaugos problemos sprendžiamos tikslingai ir sistemingai, valdant organizacijos procesus, produktus ir jų poveikį aplinkai, nustatant atsakomybės pasiskirstymą, atliekant nuolatinę stebėseną ir vertinimą. ISO aplinkos apsaugos vadybos sistemą apibrėžia kaip „bendrosios vadybos sistemos dalį, kuri apima organizacinę struktūrą, veiklos planavimą, pareigas, praktikas, procedūras, procesus ir išteklius aplinkosaugos politikai plėtoti, įgyvendinti, pasiekti, analizuoti ir palaikyti".

Diegiant minėtą sistemą svarbu išaiškinti, kokia yra aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimai, taip pat būtina parengti aplinkos apsaugos programą ar planą, nuspręsti, kaip bus organizuojama vidaus struktūra ir personalas, kaip bus užtikrinama, kad veiktų dokumentavimo ir informacijos rinkimo, stebėsenos, analizės ir vertinimo sistema, kaip bus koreguojamos neatitiktys, kaip bus valdomos prevencinės priemonės, kaip bus atliekamas auditas, o apie pasiteisinusią sistemą pranešama partneriams ir vartotojams.