Verslo vadyba‎ > ‎

Eksporto galimybių įvertinimas

Informacijos apie eksporto galimybes gali suteikti Lietuvos ekonomikos plėtros agentūra www.lepa.lt.

Prieš priimant sprendimą eksportuoti, turėtų būti išaiškinama, ko siekiama eksportuojant produkciją, ar sprendimas eksportuoti yra susijęs su kitais įmonės tikslais. „Reikia atsižvelgti į tai, jog sprendimas eksportuoti sukelia poreikį pertvarkyti personalo struktūrą, finansinių išteklių paskirstymą ir pan. Sprendimas eksportuoti susijęs su papildomais kaštais, todėl būtina įvertinti, ar numatomos papildomos pajamos padengs papildomus kaštus". Pavyzdžiui, Lietuvos ekonomikos plėtros agentūra siūlo eksporto galimybių įvertinimo anketą. Atsakę į joje pateiktus klausimus, galite nustatyti įmonės galimybes bei atlikti eksporto galimybių auditą. Anketa pateikiama puslapyje http://www.lepa.lt/lt/IVEksportoGalimybiuIvertinimas.html.

    Vertinant eksporto galimybes svarbu apsvarstyti:
  1. įmonės plėtros tikslus, įskaitant, ar produkto koncepcija yra gamyba pagal užsakymą, ar paslauga, ar tai „patikrintas" produktas, kokie tarptautinio verslo ir/ar eksporto tikslai, ar plėtra į užsienio rinkas yra geriausias būdas siekiamiems tikslams įgyvendinti, kaip greitai eksportas duos pelno, kokio investicijų atsipirkimo tikimasi iš eksporto,
  2. patirtį, t.y. dabartinį internacionalizacijos laipsnį, kokius verslo ir prekybos ryšius esate užmezgę, ar vietos pardavėjai produkciją parduoda užsienyje, kas yra pagrindiniai konkurentai užsienio rinkoje,
  3. valdymą ir personalą, t. y. ar savininkai ir vadovai pasiryžę investuoti į internacionalizaciją, koks įmonės valdymas, kokia organizacinė struktūra turėtų būti pasirinkta organizuojant užsienio prekybą, kokiose patalpose, kokie darbuotojai dirbs, kokia jų kompetencija, kas bus atsakingas už eksporto skyriaus organizavimą,
  4. rinkodarą, t.y. kokios yra produkto nematerialiosios teisės, koks jūsų produkto įvaizdis, rekomendacijos, prekės ženklas, patikimumas, kokia būtų produkto rinkodara ir pardavimų kanalai bei kas ją atliks, kaip bus aptarnaujami klientai, teikiama produkcija bei paslaugos, kokia bus jų kaina,
  5. gamybos pajėgumus, t.y. kokie gamybos ištekliai bus naudojami, kur bus gaminama, ar eksporto užsakymų vykdymas nesumažins gamybos vidaus rinkai, kokios bus papildomos produkcijos gamybos sąnaudos, koks galėtų būti minimalus užsakymo dydis, kokie dizaino ir įpakavimo pakeitimai reikalingi eksportuojant, kaip bus sprendžiami logistikos klausimai, ar bus įdiegta kokybės vadyba ir produkto testavimas,
  6. finansinius pajėgumus, įskaitant klausimus, iš kur bus gauta papildomų lėšų eksportui remti, kokios einamosios išlaidos, kokie kiti planai vietoj sprendimo eksportuoti.

Comments