Verslo vadyba‎ > ‎

Rinkodara

Rinkodara
(marketingas) nėra tik reklama, nes tai procesas, kurio metu suformuojama vienokio ar kitokio pobūdžio rinka bei įmonės tikslų siekimo toje rinkoje sąlygos. Konkrečiau - „įmonės ir jos tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos strategija bei taktika, skirta atskirų vartotojų grupių poreikiams tenkinti".

Rinkodara padės nustatyti galimybes gauti pelną, t.y. tirti vartotojų poreikius ir galimybes juos patenkinti, kurti produktus/paslaugas, kurie tenkintų vartotojų poreikius, skatinti produkto pardavimą.

Jei produktas yra galutinio vartojimo, rinkodaros strategijos pasirinkimas priklausys nuo to, ar produktas yra kasdieninio vartojimo, ar įsigyjamas impulsyvaus pirkimo metu, ar tik ekstremalaus poreikio, ar pasirenkamas, ar ypatingas ir specialus.

    Svarbu ištirti rinką ir įvertinti privalumus:
  1. Apsvarstoma, kur yra planuojama rinka. Kitaip tariant, reikėtų išsiaiškinti demografinę, ekonominę, kultūrinę, technologinę, politinę ir teisinę aplinkas, kokia rinkos situacija yra šiuo momentu tiek ekonomikos augimo/ lėtėjimo, tiek produkto būtinumo prasme. Nustatomi pagrindiniai konkurentai (įmonių pavadinimai, verslo išdėstymas, veiklos šioje rinkoje trukmė, panašių produktų gavimo šaltiniai, kainos, produktų išskirtinumas, analogiškų prekių gavimo šaltiniai, tiekėjai, darbuotojų skaičius, pardavimų dydis ir strategija, asortimentas, kokybė, patogumas, modernumas, papildomos paslaugos, pardavėjai, atmosfera, vieta, privažiavimas prie produkto įsigijimo vietos).
  2. Tiriant rinką reikėtų išaiškinti, kas yra vartotojai (amžiaus grupė, lytis, šeiminė padėtis, gyvenamoji vieta, pajamų ir ypač vartojimo lygis, išsilavinimas, veikla, pomėgiai) ir kokie yra jų poreikiai, ką vartoja, kada vartoja ir kiek už tai moka. Galima apklausti potencialius pirkėjus ir tokiu būdu gauti svarbios informacijos. Nustačius pirkėjus galima suskirstyti rinką geografiškai, demografiškai, psichologiškai. Jei produkcija nėra galutinio vartojimo, gamybinę rinką galima suskirstyti pagal produkciją perkančių įmonių dydį, veiklos sritį ir pobūdį.
  3. Atlikus pirkėjų nuomonės tyrimą ir nustačius tikslinę rinką, vertėtų palyginti, kuo produktas panašus ir kuo skiriasi nuo kitų produktų, kaip jis atitinka vartotojų poreikius, kokia bus tikslinė pirkėjų grupė bei kaip produktas bus pateikiamas, kad sudomintų pirkėją, kokią rinkos dalį ketinama užimti. Svarbu nuspręsti, koks pardavimo būdas bus taikomas. Nustatoma, kokia kaina produktas bus pardavinėjamas: svarbu įvertinti žaliavų, logistikos, darbo laiko, administravimo, biuro išlaikymo, banko paslaugų, mokesčių sąnaudas. Kaina apskaičiuojama tokiu būdu: savikaina + pelnas = galutinė produkto kaina. Galbūt bus galima taikyti nuolaidas (pvz., sezonines). Kaina taip pat priklausys nuo to, ar siekiama padidinti pelną, ar siekiama tapti rinkos lyderiu, ar padidinti rinkos dalį, ar siekiama tik išlikti rinkoje ir pan. Įvertinama, kokias papildomas paslaugas ir aptarnavimą galima teikti (servisą, garantiją, galimybę grąžinti prekę, pakavimą, pristatymą į namus, dovanų kuponus ir pan.). Taip pat reikėtų apgalvoti verslo įvaizdį ir galimus reklamos būdus (reklama skrajutėse, laikraščiuose ir pan.). Reklamos efektyvumas priklauso nuo dažnumo bei reklama pasiekiamų asmenų skaičiaus. Apmąstytinos plėtros galimybės (produkto mėginiai, produkto pristatymo renginys ir pan.).
  4. Pirkėjams pateikiamas pasiūlymas, kurį pamatę pirkėjai suvoktų kaip išsiskiriantį iš kitų pasiūlymų. Pritraukus pirkėjus, su jais užmezgami artimi ryšiai, užtikrinantys pripratimą ir lojalumą.

Svarbu turėti aiškų planą, kaip produktas bus pardavinėjamas. Taip pat turėtų būti nuolat peržiūrima rinkodaros strategija, sekama, kaip kinta rinka, nuolat atliekami rinkos ir vartotojų poreikių tyrimai.

Informacijos apie produktų klasifikaciją, įmonių vidutinius statistinius finansinius rodiklius ir rinkos situaciją galima rasti Statistikos departamento svetainėje http:// www.stat.gov.lt/lt/, produktą atsirinkti galima pagal Veiklų klasifikatoriaus kodą (http://www.stat.gov.lt/uploads/klasifik/EVRK/EVRK.htm). Taip pat tam tikros informacijos galima gauti iš Lietuvos ekonomikos plėtros agentūros (www.lepa.lt), kitų šakinių asociacijų.


Išsamesnės informacijos apie rinkodarą galima rasti šiuose literatūros leidiniuose: (1) Wiliams Sara (2007). Verslo pradžios vadovas. - Verslo žinios; (2) Abingdon David (2008). Nestandartinė rinkodara. - Verslo žinios; (3) Berckley Holly. Interne-tinė rinkodara. - Logitema; (4) Mariotti John. Protinga rinkodara. - Alma littera.
Comments